Sunday, 28 August 2016

PENGGUNAAN TALLY ERP


Tally ERP adalah salah satu software yang digunakan sebagai satu sistem yang boleh digunakan mengemaskini data disamping melakukan kerja dalam sesebuah jabatan. Antara jabatan yang selalu menggunakan Tally ERP ialah jabatan kewangan (finance department), jabatan pemasaran (marketing department), jabatan pembelian (perchasing department) dan juga jabatan stor (store department)

Saturday, 27 August 2016

MELUKIS BENTUK POLIGON


Dalam sabjek lukisan kejuruteraan, poligon adalah salah satu tajuk yang akan diajarkan kepada pelajar dimana terdapatnya beberapa jenis bentuk poligon yang sekata dan juga poligon yang tidak sekata. Apakah yang dimaksudkan dengan poligon?

Sunday, 17 January 2016

KONSEP ASAS UNTUK MEMPELAJARI LUKISAN ORTOGRAFIK

lukisan ortografik, belajar melukis, pandangan hadapan, pandangan atas, pandangan sisi,

Tahukan anda apakah itu lukisan ortografik? Lukisan ortografik adalah lukisan dimana terdapatnya unjuran bersudut tepat sama ada unjuran keatas atau mendatar. unjuran tepat yang dimaksudkan disini ialah unjuran yang bersudut 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan juga 360 darjah.